Niu i Comunitat Infantil

El vostre fill/a trobarà dos espais creats amb molta il·lusió i pensats en ell en tot moment; el Niu (des dels 4 als 15 mesos aproximadament) i la Comunitat Infantil (des dels 18 als 36 mesos aproximadament)Tant en el Niu com en la Comunitat Infantil hi haurà una guia especialitzada en el mètode Montessori (titulada) i una auxiliar (titulada).

Dins de l’entorn del Niu i de la Comunitat Infantil l’infant tindrà l’oportunitat de trobar cinc àrees/espais que li proporcionaran una gran riquesa sensorial i cognitiva. En ambdós espais, les guies li proporcionaran diverses presentacions amb una dificultat diferent segons l’ambient en el que es trobi (Niu / Comunitat Infantil) i tenint en compte, en tot moment, del desenvolupament individual en el que es trobi:

Aprendre Anglès

L’auxiliar de la Comunitat Infantil serà de parla anglesa i només es dirigirà en aquest idioma als vostres fills/es i a les famílies. En el Niu també hi entrarà una hora diària per començar a familiaritzar als més petits/es amb aquesta nova llengua; ja que, la millor edat per interioritzar de manera natural i amb una bona adquisició fonètica una nova llengua es troba entre els 0 els 6 anys.

Apren anglès amb Montessori Granollers

 SENSORIAL – COGNITIVA

En aquesta àrea el vostre fill/a trobarà presentacions que fomentaran la seva sensibilitat interior i el convertiran en un petit investigador actiu de tot allò que l’envolta; allunyant-nos de la visió d’un infant  passiu als interessos de l’adult.

 VIDA PRÀCTICA

El vostre fill/a hi trobarà activitats i propostes que reflecteixen treballs quotidians del temps present. Els hi permetrà fer accions que constantment observen al seu voltant, amb eines reals i amb uns resultats també reals.

Per exemple: preparar la taula abans de dinar, estendre la roba…

En aquesta àrea es fomentarà molt l’autonomia de l’infant.

 MOVIMENT

Les presentacions que els vostres fills/es trobaran en aquesta àrea tindran com a objectiu l’experimentació de tota classe de sensacions, textures, sabors, colors,… dins d’un ambient preparat perquè tinguin llibertat de moviment de manera independent. No es pot entendre l’aprenentatge sense una llibertat de moviment. 

 LLENGUATGE

Les presentacions que oferirem al vostre fill/a facilitaran el seu procés d’adquisició del llenguatge oral i promouran un enriquiment alhora d’ expressar els seus sentiments i emocions.

 EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

L’educació artística en l’etapa de 0 a 3 anys s’introdueix mitjançant activitats d’exploració dels llenguatges musicals i plàstics.

Envia’ns les teves consultes 😉

C. Corró, 187
Granollers (Bcn)
Tel. 638 04 11 07
info@montessorigranollers.com