Niu i Comunitat Infantil

El vostre fill/a trobarà dos espais creats amb molta il·lusió i pensats en ell en tot moment; el Niu (des dels 4 als 15 mesos aproximadament) i la Comunitat Infantil (des dels 18 als 36 mesos aproximadament)Tant en el Niu com en la Comunitat Infantil hi haurà una guia especialitzada en el mètode Montessori (titulada) i una auxiliar (titulada).

Dins de l’entorn del Niu i de la Comunitat Infantil l’infant tindrà l’oportunitat de trobar cinc àrees/espais que li proporcionaran una gran riquesa sensorial i cognitiva. En ambdós espais, les guies li proporcionaran diverses presentacions amb una dificultat diferent segons l’ambient en el que es trobi (Niu / Comunitat Infantil) i tenint en compte, en tot moment, del desenvolupament individual en el que es trobi:

Aprendre Anglès

L’auxiliar de la Comunitat Infantil serà de parla anglesa i només es dirigirà en aquest idioma als vostres fills/es i a les famílies. En el Niu també hi entrarà una hora diària per començar a familiaritzar als més petits/es amb aquesta nova llengua; ja que, la millor edat per interioritzar de manera natural i amb una bona adquisició fonètica una nova llengua es troba entre els 0 els 6 anys.

 SENSORIAL – COGNITIVA

En aquesta àrea el vostre fill/a trobarà presentacions que fomentaran la seva sensibilitat interior i el convertiran en un petit investigador actiu de tot allò que l’envolta; allunyant-nos de la visió d’un infant  passiu als interessos de l’adult.

 VIDA PRÀCTICA

El vostre fill/a hi trobarà activitats i propostes que reflecteixen treballs quotidians del temps present. Els hi permetrà fer accions que constantment observen al seu voltant, amb eines reals i amb uns resultats també reals.

Per exemple: preparar la taula abans de dinar, estendre la roba…

En aquesta àrea es fomentarà molt l’autonomia de l’infant.

 MOVIMENT

Les presentacions que els vostres fills/es trobaran en aquesta àrea tindran com a objectiu l’experimentació de tota classe de sensacions, textures, sabors, colors,… dins d’un ambient preparat perquè tinguin llibertat de moviment de manera independent. No es pot entendre l’aprenentatge sense una llibertat de moviment. 

 LLENGUATGE

Les presentacions que oferirem al vostre fill/a facilitaran el seu procés d’adquisició del llenguatge oral i promouran un enriquiment alhora d’ expressar els seus sentiments i emocions.

 EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

L’educació artística en l’etapa de 0 a 3 anys s’introdueix mitjançant activitats d’exploració dels llenguatges musicals i plàstics.

Envia’ns les teves consultes 😉

C. Corró, 187
Granollers (Bcn)
Tel. 638 04 11 07
info@montessorigranollers.com


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Bienvenida/o a la información básica sobre las cookies de la página web responsabilidad de la entidad: FLAMASTIL
Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en tu ordenador, “smartphone” o tableta cada vez que visitas nuestra página web. Algunas cookies son nuestras y otras pertenecen a empresas externas que prestan servicios para nuestra página web.
Las cookies pueden ser de varios tipos: las cookies técnicas son necesarias para que nuestra página web pueda funcionar, no necesitan de tu autorización y son las únicas que tenemos activadas por defecto. El resto de cookies sirven para mejorar nuestra página, para personalizarla en base a tus preferencias, o para poder mostrarte publicidad ajustada a tus búsquedas, gustos e intereses personales. Puedes aceptar todas estas cookies pulsando el botón ACEPTAR o configurarlas o rechazar su uso clicando en el apartado CONFIGURACIÓN DE COOKIES.
Si quieres más información, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de nuestra página web.