Metodología

“En els períodes sensitius cal brindar al nen/a les situacions i els elements que necessiten en les diferents etapes del seu desenvolupament”.

Maria Montessori

Desenvolupament

Cada infant serà entès com a ésser individual, fent-lo créixer per fer desenvolupar el seu potencial interior.

Equilibri

Com a professionals, vetllarem pel vostre fill/a tingui un desenvolupament equilibrat i adequat al llarg de la seva escolarització a la nostra escola. Mai pretendrem que tots els nens i nenes facin el mateix pel fet de tenir la mateixa edat; tot el contrari, des del moment que entrin per la porta la guia li brindarà un món ple de possibilitats.

Personalització

Atendrem el vostre fill/a com a ésser únic i irrepetible, per aquest motiu, dins de cada àrea les presentacions (activitats) li seran mostrades de manera individual i totalment personalitzades.

Seguiment

En tot moment, hi hauran observacions diàries per part de la guia que l’ajudaran alhora de saber quines presentacions seran les més encertades pel vostre fill/a en aquell moment.

A continuació, descrivim el procés que experimentarà cadascun dels infants de la nostra escola bressol…

Presentació del material al vostre fill/a:

De manera individual, la guia (després de diverses observacions que l’indiquin que l’infant ja està preparat per poder portar-la a terme i que presenta un cert interès), realitzarà la primera presentació al vostre fill/a del material.

La guia es situarà al costat del nen/a durant l’inici, el desenvolupament i la finalització de la presentació; tot aquest procés, es realitzarà de manera pausada i respectuosa envers l’infant. Fent ús de les paraules únicament necessàries i precises, buscant sempre l’atenció del vostre fill/a.

Dins l’aula, només hi haurà una presentació de cada activitat. Aquest fet ajudarà al vostre fill/a alhora treballar l’hàbit de la paciència i, simultàniament, anirà  interioritzant el fet de respectar el torn.

Tot aquest procés resultarà màgic i irrepetible pel vostre fill/a. Representarà un nou ressorgir de l’infant i es sentirà totalment respectat i valorat.

Envia’ns les teves consultes 😉

C. Corró, 187
Granollers (Bcn)
Tel. 638 04 11 07
info@montessorigranollers.com